Los Bloggers de Axena

Conferencia del Proyecto Artevigo

El próximo viernes 9 de abril, a las 13.00 en el centro del CSIC de Bouzas (Vigo) David Villegas expondrá su proyecto de tesis Artevigo: Biología, ecología y uso del hábitat de las especies objetivo de la flota artesanal en la Ría de Vigo. Es decir, que con el proyecto Mar por Dentro y otros que tenemos entre manos… este es un tema muy interesante.

Aquí cito el blog del proyecto:

«A pesca artesanal, representada por máis de 4500 embarcacións, representa un sector primordial en Galicia desde o punto de vista social (120000 empregos), económico (12%PIB) e cultural. Os peixes representan o grupo máis importante para o sector (94% do peso total descargado en lonxa), xunto con moluscos e crustáceos.

Foto de un pinto vía http://www.artevigo.blogspot.com/

Sen embargo, a bioloxía, ecoloxía e comportamento das especies de peixes obxectivo desta flota artesanal permanece descoñecida en canto ó número de especies estudadas e a calidade da información dispoñible. Isto levou clasicamente a unha regulación dos recursos baseada en aspectos non científico-técnicos.

Foto abadejo vía http://www.artevigo.blogspot.com/ (cortesía de Jacobo Alonso)

Esta xestión clásica dos recursos pesqueiros comerciais baseada na avaliación do tamaño do stock e o control da mortalidade demostrou grandes deficiencias, sendo de difícil aplicación na pesca artesanal. Nos últimos anos, sen embargo, están resultando efectivas novas ferramentas de xestión pesqueira (Ecosystem approach to Fisheries). Estas medidas de xestión dan importancia non só os individuos, se non tamén á relación destes co hábitat e as interaccións interespecíficas. As reservas mariñas, totais ou parciais, representan unha das ferramentas máis eficaces dentro desta nova corrente de manexo costeiro en todo o mundo.»


Foto barco pesquero de bajura vía http://www.artevigo.blogspot.com/.
Yo me apunto, tiene muy buena pinta… últimamente no me pierdo una!

Salir de la versión móvil